❗ პრობლემები

რა პრობლემები იკვეთება ამ კანონპროექტში?

ზოგადად, ამ კანონპროექტზე

ეს არის შემაშფოთებელი არგუმენტები, რომლებიც ეხება არა კონკრეტულად კანონპროექტის შინაარსს, არამედ ზოგადად – მისი ინიცირების ფორმებს და ზოგად მოსაზრებებს.

პრობლემები შინაარსში