💬 ვინ რას ამბობს?

ვინ რაქ ამბობს ამ áƒ™áƒáƒœáƒáƒœáƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ–áƒ”? (ქია არასრულია და áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒŁáƒ áƒáƒ“ აჼლდება)

👏 ვინ გულჹემაჱკივრობს?

დიმიჱრი მედვედევი

“თბილისჹი უáƒȘჼოელი აგენჱების ჹესაჼებ კანონის ირგვლივ მსჯელობა პარლამენჱჹი Ⴤუჩიქ ჹეჱაკებებსა და ჼალისიან áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒš áƒ©áƒźáƒŁáƒ‘áƒšáƒ˜ გადაიზარდა. ვინáƒȘ მსგავს áƒ„áƒ›áƒ”áƒ“áƒ”áƒ‘áƒ”áƒ‘áƒĄ სპონჱანურ პროჱესჱს უწოდებს, პირველმა ესროლოს Ⴤვა საკუთარ ანარეკლს. ყველა ამ აჄáƒȘიიქ უკან არიქ გამოáƒȘდილი და ნაáƒȘნობი ჰოლივუდის ჼელი. მთავარი, რაáƒȘ “პროჱესჱანჱებს” არ მოსწონთ “გარე გავლენის გამჭვირვალობის ჹესაჼებ” კანონჹი, რომლის მიჩებასაáƒȘ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ პარლამენჱი áƒȘდილობს, არიქ “რუსული იდეა” და არა დასავლური ინიáƒȘიაჱივა”

áƒáƒšáƒ”áƒ„áƒĄáƒáƒœáƒ“áƒ  დუგინი

â€œáƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ პარლამენჱმა უáƒȘჼოური აგენჱების ჹესაჼებ áƒ™áƒáƒœáƒáƒœáƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ განჼილვა დაიწყო. ჯერ áƒ™áƒáƒœáƒáƒœáƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒĄ პირველი მოსმენით განიჼილავს პარლამენჱის იურიდიულ საკითჼთა კომიჱეჱი, რიქ ჹემდეგაáƒȘ მას პლენარულ სჼდომაზე პირველი მოსმენით კენჭს უყრიქ.

მოსმენებჹი ოპოზიáƒȘიაáƒȘ მონაწილეობს. ამასობაჹი, პარლამენჱის წინ áƒ™áƒáƒœáƒáƒœáƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ მიჩების მოწინააჩმდეგეების აჄáƒȘია იმართება.

თუ გსურთ სუვერენიჱეჱი, გაანადგურეთ მეჼუთე კოლონა. ჩვენ ეს გზა გავიარეთ და დადებითი áƒ”áƒ€áƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ აჹკარაა.  მიუჼედავად იმისა, რომ ეს მჼოლოდ დასაწყისია, მწვერვალზე ვართ. რამდენი ლიბერალური აგენჱი რჩება საზოგადოების სიჩრმეჹი – ელიჱაჹი, ბიუროკრაჱიაჹი, განათლებაჹი, კულჱურაჹი, ბიზნესჹი. რამდენი ლიბერალური სააგენჱო რჩება საზოგადოების სიჩრმეჹი – ელიჱაჹი, ბიუროკრაჱიაჹი, განათლებაჹი, კულჱურაჹი, ბიზნესჹი. ნამდვილი ავგიას თავლები. მაგრამ ჩვთის დაჼმარებით ჩვენ განვწმენდთ მათ


áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ სჭირდება სჱალინი. თორემ გლობალისჱი ნაძირლები და ქირáƒȘჼვილი დაანგრევს ამ ლამაზ áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒáƒœáƒáƒĄ. აწიეთ ჼელი, გაჹალეთ áƒ€áƒ”áƒźáƒ”áƒ‘áƒ˜, – წერს რუქი პროპაგანდისჱი.”

დიმიჱრი პესკოვი

უáƒȘჼოური აგენჱების ჹესაჼებ áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ რუსეთთან დაკავჹირების მáƒȘდელობები აბსურდულია, – ამის ჹესაჼებ კრემლის პრესსპიკერმა, დიმიჱრი პესკოვმა განაáƒȘჼადა.

მისი თჄმით, პირველი Ⴤვეყანა, რომელმაáƒȘ უáƒȘჼოურ აგენჱებთან áƒ‘áƒ áƒ«áƒáƒšáƒ˜áƒĄ სისჱემა მოიჀიჄრა, ამერიკის ჹეერთებული ჹჱაჱები იყო.

„ჩვენ მსგავსი გეგმების ჹესაჼებ ოპოზიáƒȘიიქ საკმაოდ მკვეთრ რეაჄáƒȘიაქ ვჼედავთ. მაგრამ, ალბათ, მათ მისი რუსეთის áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ“ áƒ›áƒ˜áƒ©áƒœáƒ”áƒ•áƒ˜áƒĄ მáƒȘდელობის აბსურდულობა უნდა ავუჼსნათ. ჀაჄჹია, რომ პირველი Ⴤვეყანა, რომელმაáƒȘ უáƒȘჼოურ აგენჱებთან áƒ‘áƒ áƒ«áƒáƒšáƒ˜áƒĄ სისჱემა მოიჀიჄრა, ამერიკის ჹეერთებული ჹჱაჱები იყო და აჼლა მათ áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ ყველა Ⴤვეყანა áƒ”áƒ‘áƒ áƒ«áƒ•áƒ˜áƒĄ, მათ ვინáƒȘ უáƒȘჼო áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒŹáƒ˜áƒ€áƒáƒĄ აგენჱია, áƒ€áƒŁáƒšáƒĄ იჩებს ან უáƒȘჼო áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒŹáƒ˜áƒ€áƒáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გავლენის Ⴤველ იმყოჀება“, – განაáƒȘჼადა დიმიჱრი პესკოვმა.

პესკოვმა აჩნიჹნა, რომ რუსეთი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ სჱაბილური ვითარების áƒšáƒ”áƒœáƒáƒ áƒ©áƒŁáƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒ— არიქ დაინჱერესებული.

â€žáƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒ ჩვენი მეზობელია. áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒĄ ინჱერესებჹია იქ, რომ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ სჱაბილური და პროგნოზირებადი ვითარება იყოს“, – აჩნიჹნა კრემლის პრესსპიკერმა.

áƒȘნობისთვის, „უáƒȘჼოური გავლენის გამჭვირვალობის ჹესაჼებ“ კანონის áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ პარლამენჱჹი გუჹინ ჼელაჼლა დააინიáƒȘირეს.

áƒ•áƒ˜áƒáƒ©áƒ”áƒĄáƒšáƒáƒ• ვოლოდინი

რუსეთის áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒŹáƒ˜áƒ€áƒ სათათბიროს თავმჯდომარე, áƒ•áƒ˜áƒáƒ©áƒ”áƒĄáƒšáƒáƒ• ვოლოდინი „უáƒȘჼოური გავლენის გამჭვირვალობის” ჹესაჼებ áƒ™áƒáƒœáƒáƒœáƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ—áƒáƒœ დაკავჹირებით áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ მიმდინარე საპროჱესჱო აჄáƒȘიებს ეჼმაურება და აáƒȘჼადებს, რომ ამ კანონის მოწინააჩმდეგეები „სჼვა áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒŹáƒ˜áƒ€áƒáƒĄ ინჱერესებიდან გამომდინარე მოჄმედებენ“.

„ნებისმიერი Ⴤვეყანა, თუ მას ქურქ გაჼდეს სუვერენული áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒŹáƒ˜áƒ€áƒ, სადაáƒȘ ჼალჼს áƒáƒ„áƒ•áƒĄ áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ დამოუკიდებლად განსაზჩვროს თავისი მომავალი, ვალდებულია მიიჩოს კანონი უáƒȘჼოური აგენჱების ჹესაჼებ, რომლის არქი მდგომარეობს იმაჹი, რომ áƒáƒ˜áƒ™áƒ áƒ«áƒáƒšáƒáƒĄ გარე ჩარევა ჹიდა áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ”áƒ‘áƒšáƒ˜. ისინი, ვინáƒȘ ეწინააჩმდეგებიან კანონის მიჩებას, áƒȘალსაჼად სჼვა áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒŹáƒ˜áƒ€áƒáƒĄ ინჱერესებიდან და არა საკუთარი áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ˜áƒĄ ინჱერესებიდან გამომდინარე მოჄმედებენ“, – წერს ვოლოდინი „ჱელეგრამ“ არჼზე.

đŸš« ვინ აკრიჱიკებს?

Freedom House

თარგმანი: „ჩვენ áƒšáƒ”áƒšáƒ€áƒáƒ—áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜ ვართ, რომ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ უáƒȘჼოელი აგენჱების ჹესაჼებ კანონი ჼელაჼალა დააინიáƒȘირიქ áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ„áƒ›áƒ˜áƒĄ 1 წლის ჹემდეგ, რაáƒȘ მსგავსი კანონისაზოგადოების áƒ€áƒáƒ áƒ—áƒáƒ›áƒáƒĄáƒšáƒąáƒáƒ‘áƒ˜áƒáƒœáƒ˜ პროჱესჱის გამო უკან გაიწვიეს.
უáƒȘჼოელი აგენჱების ჹესაჼებ კანონის მიჩება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ დააკავჹირებს რუსეთისა და ყირგიზეთის მსგავს ავჱოკრაჱიებს, რომლებიáƒȘ სისჱემურად მუჹაობენ áƒĄáƒáƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ საზოგადოების განადგურებაზე. ეს იჄნება უკან გადადგმული ნაბიჯი დემოკრაჱიაზე ორიენჱირებული ევროპული ინჱეგრაáƒȘიისგან. ჩვენ მოვუწოდებთ პარჱია â€žáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒš ოáƒȘნებას“, დაუყოვნებლივ გაიწვიოს წარმოდგენილი კანონი.“

Liesl Gerntholtz, PEN America’s director of the PEN/Barbey Freedom to Write Center

თარგმანი: “კანონი ჼელს ჹეუწყობს კულჱურის მოჩვაწეების სამართლებრივ ჹევიწროებას” – ამერიკის პენáƒȘენჱრი;

“უბრალო კოსმეჱიკური áƒȘვლილების ჹემდეგ, პარჱია áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ ოáƒȘნება áƒ™áƒ•áƒšáƒáƒ•áƒ‘áƒ˜áƒ«áƒ’áƒĄ áƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ•áƒĄ ე.჏. უáƒȘჼოელი აგენჱის კანონს, რათა ძირი გამოუთჼაროსმწერლების, კულჱურის მოჩვაწეებისა და ჟურნალისჱების ქაქიáƒȘოáƒȘჼლოდმნიჹვნელოვან და დამოუკიდებელ áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ˜áƒáƒœáƒáƒ‘áƒáƒĄ.

სამარáƒȘჼვინო áƒ™áƒáƒœáƒáƒœáƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ ამაჼინჯებს სიჱყვების: “გამჭვირვალობა”, “ანგარიჹვალდებულება” და “áƒŁáƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒáƒ”áƒ‘áƒ”, მნიჹვნელობას, რათა áƒšáƒ”áƒáƒĄáƒŁáƒĄáƒąáƒáƒĄáƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ძლიერი áƒĄáƒáƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ საზოგადოება.

არ ჹეáƒȘდეთ, ეს áƒ™áƒáƒœáƒáƒœáƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ ჼელს ჹეუწყობს დამოუკიდებელი მწერლების, მჼაჱვრებისა და კულჱურის მოჩვაწეების სამართლებრივ ჹევიწროებას. áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ áƒźáƒ”áƒšáƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒ› მათ მიერვე გაáƒȘჼადებული ევროკავჹირისწევრობის მისაჩწევად, უნდა გადადგას ნაბიჯები ადამიანის áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ’áƒáƒŁáƒ›áƒŻáƒáƒ‘áƒ”áƒĄáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ კუთჼით და უნდა ჹეწყვიჱოს მწერლების, მჼაჱვრებისა დაკულჱურის სჼვა áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒáƒĄ მოჩვაწეების დამოუკიდებელი áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ˜áƒáƒœáƒáƒ‘áƒ˜áƒĄáƒšáƒ”áƒ–áƒŠáƒŁáƒ“áƒ•áƒ˜áƒĄ ყოველგვარი მáƒȘდელობა”

Helsinki commission senate leadership

თარგმანი: “ეს არიქ მიზანმიმართული თავდასჼმა áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მყიჀე დემოკრაჱიაზე, მისი ევროპული კანდიდაჱურის თვითსაბოჱაჟი და Ⴤართველი ჼალჼის აბსოლუჱური უმრავლესობის მიერ და მძიმედ მოპოვებული ევროაჱლანჱიკური áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒ•áƒáƒœáƒ˜áƒĄ აჹკარა áƒŁáƒáƒ áƒ§áƒáƒ€áƒ. ეს áƒ™áƒáƒœáƒáƒœáƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ არიქ რუსული კანონის ასლი, რომელიáƒȘ მისი ინსპირაáƒȘიაა. ჹემთჼვევითი არ არიქ, რომ მისი ჼელაჼალი ჹემოჩება ჼდება რეგიონჹი მსგავსი კანონმდებლობის áƒŁáƒ€áƒ áƒ Ⴠართო მიჩების Ⴠონზე. áƒšáƒ”áƒ›áƒáƒ«áƒ áƒŹáƒŁáƒœáƒ”áƒ‘áƒ”áƒšáƒ˜áƒ, მაგრამ გასაკვირი არ არიქ, რომ áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ ოáƒȘნება კვლავ დაადგა ამ გზას, მიუჼედავად რუსეთის მიერ áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ˜áƒĄ ჱერიჱორიის 20%-იქ ოკუპაáƒȘიიქა.

მოვუწოდებთ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ áƒźáƒ”áƒšáƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ, უარი თჄვან ამ áƒ™áƒáƒœáƒáƒœáƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ–áƒ” და დაუბრუნეს თავის ლიბერალურ დემოკრაჱიულ áƒąáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒáƒ áƒ˜áƒáƒĄ და მისი ჼალჼის ევროაჱლანჱიკურ áƒáƒ áƒ©áƒ”áƒ•áƒáƒœáƒĄ”

ალლ-ქ ყოჀილი ელჩი áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ იან კელი

“áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ ამერიკის ყოჀილ áƒ”áƒšáƒ©áƒ”áƒ‘áƒĄáƒ და áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒŹáƒ˜áƒ€áƒ დეპარჱამენჱის მოჄმედ áƒ›áƒáƒŠáƒáƒšáƒ©áƒ˜áƒœáƒáƒĄáƒœáƒ”áƒ‘áƒĄ, áƒ’áƒ•áƒáƒ„áƒ•áƒĄ ერთობლივი áƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒ˜ ლეჄმნილი, როგორáƒȘ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მეგობრებს და სწორედ დჩეს, ამ áƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒ˜áƒĄ ჹეჼვედრაზე ვესაუბრეთ წინამორბედ áƒ”áƒšáƒ©áƒĄ კელი დეგნანს. ჩვენ გვითჼრეს, რომ მალე გაკეთდება მკაáƒȘრი განáƒȘჼადება. ამ დჩეებჹი áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒŹáƒ˜áƒ€áƒ მდივანი არ იმყოჀება ვაჹინგჱონჹი, ამიჱომ ზუსჱი დრო უáƒȘნობია, თუ როდის მოჼდება ამ განáƒȘჼადების მასთან ჹეჯერება და მისგან თანჼმობის მიჩება.

áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ ოáƒȘნების წევრთა მიერ ბოლო დროინდელი განáƒȘჼადებები და საკანონმდებლო ინიáƒȘიაჱივები იმდენად ა჊მალჀოთებელია, რომ იჄნება გარკვეული ქაჟიქ ჹემჼვედრი პასუჼი. áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒŹáƒ˜áƒ€áƒ დეპარჱამენჱი მუჹაობს ადეკვაჱურ პასუჼზე იმ ბრალდებებისა და განáƒȘჼადებებისადმი, რომელიáƒȘ ვაჹინგჱონის მისამართით თბილისიდან ისმის”

გერმანიის საგარეო áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ—áƒ სამინისჱროს პრესსპიკერი სებასჱიან Ⴠილერი

„გასულ წელს, áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ áƒĄáƒáƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ საზოგადოების ათიათასობით წარმომადგენლის მიერ ამ áƒ™áƒáƒœáƒáƒœáƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ გაპროჱესჱების ჹედეგად, იგი დჩის წესრიგიდან ამოიჩეს. პრესისა და მედიის áƒ—áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ ნებისმიერი დემოკრაჱიის áƒĄáƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒ•áƒ”áƒšáƒ˜áƒ და ევროკავჹირჹი გაწევრიანების მნიჹვნელოვანი წინაპირობაა. áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜, რომელმაáƒȘ გასული წლის ბოლოს ევროკავჹირის წევრობის კანდიდაჱის ქჹაჹუქი და გაწევრიანების ისჱორიული ჹანსი მიიჩო, მათ ამის ჹესაჼებ იáƒȘიან. დაკარგავს თუ არა áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒ ევროკავჹირჹი გაწევრიანების ჹანსს „უáƒȘჼოური გავლენის გამჭვირვალობის ჹესაჼებ“ კანონის მიჩების ჹემთჼვევაჹი, ევროკავჹირის áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒŹáƒ˜áƒ€áƒáƒ”áƒ‘áƒ—áƒáƒœ კონსულჱაáƒȘიების ჹედეგად გადაწყდება!“

ამერიკის áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒŹáƒ˜áƒ€áƒ მდივნის ყოჀილი თანაჹემწე დანიელ Ⴠრიდი

“ამ პარჱნიორობის მომავალი დიდწილად áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒ–áƒ”áƒ დამოკიდებული, იმაზე არიქ თუ არა áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მთავრობა დაინჱერესებული ჹეერთებულ ჹჱაჱებთან და ევროპასთან ურთიერთობის განვითარებით. ეს áƒ©áƒ”áƒ›áƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ áƒȘჼადი არ არიქ. ეს გადაწყვეჱილება áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მისაჩებია. ვაჹინგჱონი მოსკოვი არ არიქ. ჩვენ áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ოკუპაáƒȘიაქ არ ვაჼდენთ და მათზე კონჱროლის მოსაპოვებლად მათ ჱერიჱორიებს არ ვიჱაáƒȘებთ. ამას რუსეთი აკეთებს. რა ქურქ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ, ეს áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გადასაწყვეჱია და კითჼვა იქაა, რა ქურქ მთავრობას. ვჀიჄრობ, áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ საზოგადოება კვლავ პროევროპულია, მაგრამ áƒ©áƒ”áƒ›áƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ და სჼვა ამერიკელისთვის, ვინáƒȘ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄáƒ—áƒáƒœ და áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒš საკითჼებზე მუჹაობენ გაუგებარია, რა ქურქ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ამ ეჱაპზე”

ამერიკის áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒŹáƒ˜áƒ€áƒ მდივნის ყოჀილი თანაჹემწე დავიდ კრამერი

“თუ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ áƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒ«áƒŠáƒ•áƒáƒœáƒ”áƒšáƒáƒ‘áƒ áƒ’áƒáƒáƒ’áƒ áƒ«áƒ”áƒšáƒ”áƒ‘áƒĄ იმ გზაზე სვლას, რომელზეáƒȘ დგას, მაჹნ მომავალი არáƒȘ თუ ისე ნათელია. ჩვენ გავაგრძელებთ მჭიდრო ურთიერთობას Ⴤართველ ჼალჼთან, ჩვენ გავაგრძელებთ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ áƒĄáƒáƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ საზოგადოების მჼარდაჭერას, მაგრამ, როგორáƒȘ áƒ©áƒáƒœáƒĄ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მთავრობას გადაწყვეჱილი áƒáƒ„áƒ•áƒĄ áƒ’áƒáƒáƒ’áƒ áƒ«áƒ”áƒšáƒáƒĄ გზა, რომელიáƒȘ საპირისპირო მიმართულებით მიდის. მე ვიჱყოდი, ნაბიჯები, როგორიáƒȘაა კანონი არასამთავრობო ორგანიზაáƒȘიების წინააჩმდეგ, სჱრაჱეგიულ პარჱნიორობას áƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ”áƒšáƒ˜ აგდებს. რთულია განავითარო სჱრაჱეგიული პარჱნიორობა áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒáƒœáƒáƒĄáƒ—áƒáƒœ, რომელიáƒȘ ამგვარ ნაბიჯებს დგამს და არასწორი მიმართულებით áƒ›áƒáƒ«áƒ áƒáƒáƒ‘áƒĄ”

გერმანიის მთავრობის სპიკერის მოადგილე კრისჱიანე ჰოჀმანი

“ჩვენ გარკვეული სინანულით ვუყურებთ იმას, რომ საზოგადოებისა და საერთაჹორისო საზოგადოების მკაჀიო რეაჄáƒȘიიქ მიუჼედავად, კანონის განჼილვა კვლავ ჼდება
 Ⴤვეყანა ევროკავჹირის áƒ áƒ”áƒ€áƒáƒ áƒ›áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გზაზე დგას და იáƒȘიქ, რომ პრესის áƒ—áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ და დემოკრაჱია კავჹირის áƒ€áƒŁáƒœáƒ“áƒáƒ›áƒ”áƒœáƒąáƒŁáƒ áƒ˜ კომპონენჱებია”

ლიეჱუვის საგარეო áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ—áƒ მინისჱრი გაბრიელიუს ლანდბერგისი

“áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მიენიჭა ევროკავჹირის კანდიდაჱის ქჹაჹუქი იმ დათჄმით, რომ ევროკომისიის მიერ განსაზჩვრულ 9 ნაბიჯს განაჼორáƒȘიელებს. “უáƒȘჼოური აგენჱების ჹესაჼებ” კანონის მიჩების განმეორებითი მáƒȘდელობები ეწინააჩმდეგება ევროკავჹირის áƒ€áƒŁáƒœáƒ“áƒáƒ›áƒ”áƒœáƒąáƒŁáƒ  ჩირებულებებს და áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒáƒ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ევროპულ áƒžáƒ”áƒ áƒĄáƒžáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒ•áƒáƒĄ ძირი გამოუთჼაროს”

22 ევროპარლამენჱარი

„ჩვენ, ჼელმომწერი ევროპარლამენჱარები, ჩრმა მწუჼარებას გამოვთჄვამთ მმართველი â€žáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ ოáƒȘნების” პარჱიის მიერ “უáƒȘჼოურ აგენჱებზე” კანონის დაბრუნების ზრაჼვასთან დაკავჹირებით, რომელიáƒȘ გასულ წელს áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ›áƒ საზოგადოებამ მასიური პროჱესჱებით უარყო.

áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ევროკავჹირის კანდიდაჱის ქჹაჹუქი 2023 წლის დეკემბერჹი მიენიჭა იმ პირობით, რომ ევროკომისიის მიერ დადგენილი ჹესაბამისი ნაბიჯები ჹესრულდებოდა. “უáƒȘჼოურ აგენჱებზე” ჹემოთავაზებული კანონი, რომელიáƒȘ ასევე áƒȘნობილია როგორáƒȘ “უáƒȘჼოური გავლენის გამჭვირვალობაზე” კანონი, ამ ნაბიჯებიდან როგორáƒȘ მინიმუმ ორს არჩვევს: მე-9 ნაბიჯს, რომელიáƒȘ მოუწოდებს, რომ áƒĄáƒáƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ საზოგადოება áƒ—áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒšáƒáƒ“ უნდა áƒ›áƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ“áƒ”áƒ‘áƒ“áƒ”áƒĄ, და áƒ©áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒšáƒ˜ იყოს საკანონმდებლო და პოლიჱიკური გადაწყვეჱილებების მიჩების პროáƒȘესებჹი, და 1-ელ ნაბიჯს, რომელიáƒȘ ევროკავჹირისა და მისი ჩირებულებების წინააჩმდეგ მიმართულ დეზინჀორმაáƒȘიასთან áƒ‘áƒ áƒ«áƒáƒšáƒ˜áƒĄáƒ™áƒ”áƒœ მოუწოდებს.

“უáƒȘჼოურ აგენჱებზე” ან “უáƒȘჼოური გავლენის გამჭვირვალობაზე” კანონი ევროკავჹირის ჩირებულებებსა და დემოკრაჱიულ პრინáƒȘიპებს არ ჹეესაბამება, და áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ევროკავჹირის წევრობის ამბიáƒȘიებს ეწინააჩმდეგება. áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ოჀიáƒȘიალურ პირებს მოვუწოდებთ áƒĄáƒáƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ საზოგადოების ორგანიზაáƒȘიების, მათ ჹორის მედიის, გამჭვირვალობასა და ანგარიჹვალდებულებაზე ევროკავჹირის áƒžáƒ áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ™áƒ”áƒ‘áƒĄ გაყვეს, და არა რუსეთის და სჼვა ავჱორიჱარული áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ, რომლებიáƒȘ áƒĄáƒáƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ საზოგადოებისა და áƒ—áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒáƒšáƒ˜ მედიის კონჱროლს, რეპრესირებას და საბოლოო ჯამჹი დაჹლას ისაჼავენ მიზნად


ჩვენ ასევე მოვუწოდებთ ევროკომისიას მონიჱორინგი მოაჼდინოს áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ოჀიáƒȘიალური პირების ასეთი გადაწყვეჱილებები ჹეესაბამება თუ არა კანდიდაჱი áƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ˜áƒĄ ქჹაჹუქქ და დროულად მოაჼდინოს áƒšáƒ”áƒ€áƒáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ. ჩვენ გვესმის და მჼარს ვუჭერთ ჀაჄჹქ, რომ ევროკავჹირისკენ გზაზე áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ რეგრესიული პროáƒȘესების ჹემთჼვევაჹი ევროკომისიას ლეიძლება áƒ’áƒáƒ€áƒáƒ áƒ—áƒáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ პროáƒȘესის თავდაპირველ პოზიáƒȘიებზე დაბრუნება მოუწიოს.”

US Department of State

თარგმანი: “ჩვენ ჩრმად áƒšáƒ”áƒšáƒ€áƒáƒ—áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜ ვართ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ პარლამენჱჹი áƒ™áƒáƒœáƒáƒœáƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ ჹემობრუნების გამო, რომელიáƒȘ áƒ”áƒ€áƒŁáƒ«áƒœáƒ”áƒ‘áƒ გასული წლის უáƒȘჼოელი აგენჱების ჹესაჼებ áƒ™áƒáƒœáƒáƒœáƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒĄ. ეს áƒ™áƒáƒœáƒáƒœáƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ áƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ”áƒĄ áƒŁáƒ„áƒ›áƒœáƒ˜áƒĄ áƒĄáƒáƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ ორგანიზაáƒȘიებს, რომელთა სამუჹაოები სარგებლის მომჱანია áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ყოველდჩიური áƒȘჼოვრებისთვის ისეთი მიმართულებებით, როგორიáƒȘაა ჯანდაáƒȘვა, განათლება და სოáƒȘიალური მჼარდაჭერა.

áƒ™áƒáƒœáƒáƒœáƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ ძირქ უთჼრის áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ ერთგულებას ევროაჱლანჱიკური ინჱეგრაáƒȘიისადმი და რისკავს მისი ევროპული გზიდან გადასვლას. ჩვენი ლელჀოთება მკაჀიოდ გავაáƒȘანით áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ მთავრობას”

FAC Chairs

თარგმანი: áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒŹáƒ˜áƒ€áƒáƒĄ (áƒ©áƒ”áƒźáƒ”áƒ—áƒ˜, დანია, ესჱონეთი, ლიეჱუვა, ლაჱვია, áƒĄáƒáƒ€áƒ áƒáƒœáƒ’áƒ”áƒ—áƒ˜, გერმანია, ირლანდია, იჱალია, ნორვეგია, პოლონეთი) პარლამენჱების საგარეო áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ—áƒ კომიჱეჱის თავმჯდომარეები:

“მოვუწოდებთ მართველ áƒ„áƒáƒ áƒ—áƒŁáƒš ოáƒȘნებას უკან დაიჼიოს საპარლამენჱო განჼილვებისგან, სანამ ჩვენ ვაგრძელებთ Ⴤართველი ჼალჼის ევროპული áƒ›áƒ˜áƒĄáƒŹáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მჼარდაჭერასა და ველით, რომ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒ áƒ’áƒáƒœáƒáƒ’áƒ áƒ«áƒáƒ‘áƒĄ საკუთარი ვალდებულებების ჹესრულებას დემოკრაჱიის, კანონის უზენაესობისა და ადამიანის áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ ჼელის ჹეწყობით. 

ჩვენ გულაჼდილად გამოვთჄვათ იმედს, რომ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ áƒźáƒ”áƒšáƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ ერთჼელაáƒȘ გამოვლენს სერიოზულობასა და ევროპასა და ევროაჱლანჱიკურ ინსჱიჱუáƒȘიებჹი ინჱეგრაáƒȘიიქ სურვილს, რომელიáƒȘ მართულია დასავლური ლიბერალურ დემოკრაჱიული ჩირებულებებით. სასწორზე Ⴤართველი ჼალჼის მომავალია”

Resolution on Georgia tabled by UNM at the IDU Executive Meeting in Wellington, NZ

თარგმანი: 2023 წლის მარჱჹი Ⴤართველმა ჼალჼმა გამოჼაჱა თავისი მჱკიáƒȘე წინააჩმდეგობა „ოáƒȘნების“ მიერ ინიáƒȘირებული კანონის მიმართ, რომელიáƒȘ მიზნად ისაჼავდა áƒĄáƒáƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ ორგანიზაáƒȘიების მუჹაობის ჹეზჩუდვას და კრიჱიკული ჼმის áƒ©áƒáƒźáƒšáƒáƒ‘áƒáƒĄ

áȜორვეგიის საგარეო áƒĄáƒáƒ„áƒ›áƒ”áƒ—áƒ სამინისჱრო

თარგმანი: “ნორვეგია áƒšáƒ”áƒšáƒ€áƒáƒ—áƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜áƒ áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ არსებული სამართლებრივი ინიáƒȘიაჱივებით „უáƒȘჼოური გავლენისა“ და „ოჯაჼური ჩირებულებების“ ჹესაჼებ, რომელიáƒȘ áƒĄáƒáƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ საზოგადოებასა და áƒšáƒ’áƒ‘áƒąáƒ„+ პირებს სჱიგმაჱირებს. იქ ძირქ უთჼრის მნიჹვნელოვან ჩირებულებებს, áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒĄ დემოკრაჱიასა და ევროაჱლანჱიკურ გზას”

PACE

თარგმანი: “უáƒȘჼოელი აგენჱების ჹესაჼებ კანონის ჼელაჼალი ჹემოჱანა, რომლის ჹარჹან გაჱანასაáƒȘ ჩვენ თბილად მივესალმეთ, ჩრმა áƒšáƒ”áƒšáƒ€áƒáƒ—áƒ”áƒ‘áƒáƒĄ იწვევს. იქ, რაáƒȘ ჩვენ ამ კანონის პირველად ჹემოჩებისას ვთჄვით, ამ წინადადებაზეáƒȘ ძალალი რჩება – არსებობს სერიოზული კითჼვები áƒ™áƒáƒœáƒáƒœáƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜áƒĄ ჹესაბამისობაჹი მოყვანასთან დაკავჹირებით ევროპის დემოკრაჱიულ და ადამიანის áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒ—áƒ სჱანდარჱებთან და ნორმებთან. ამიჱომ, ჩვენ მოვუწოდებთ áƒźáƒ”áƒšáƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ, ამოიჩონ ეს áƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜ პარლამენჱის დჩის წესრიგიდან.”

Committee to Protect Journalists

თარგმანი: CPJ რუსულ კანონზე: áƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ”áƒĄ áƒŁáƒ„áƒ›áƒœáƒ˜áƒĄ პრესის áƒ—áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ, ჩრმად ლემალჀოთებელია

გაეროს ადამიანის áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒ—áƒ კომიჱეჱი

თარგმანი: â€œáƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒ: ჩვენ მოვუწოდებთ áƒźáƒ”áƒšáƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄ, გაიწვიოს áƒ™áƒáƒœáƒáƒœáƒžáƒ áƒáƒ”áƒ„áƒąáƒ˜, რომელიáƒȘ áƒĄáƒáƒ›áƒáƒ„áƒáƒšáƒáƒ„áƒ საზოგადოებასა და მედიას, რომლებიáƒȘ იჩებენ თავიანთი áƒ“áƒáƒ€áƒ˜áƒœáƒáƒœáƒĄáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ 20%-ზე მეჱს საზჩვარგარეთიდან, ასაჼელებს “გარე áƒ«áƒáƒšáƒ˜áƒĄ ინჱერესებჹი მოჄმედ ორგანიზაáƒȘიებად.” ეს სერიოზულ áƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒ”áƒĄ áƒŁáƒ„áƒ›áƒœáƒ˜áƒĄ გამოჼაჱვისა და გაერთიანების áƒ—áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒáƒĄâ€

გამოწერა
Notify of
guest
0 Comments
კომენჱარები აბზაáƒȘებზე
ყველა კომენჱარი
0
დაჱოვე კომენჱარიx